×

Latvijas Kāzu Fotogrāfu uzņemšanas kārtība

Uzņemšanai Latvijas Kāzu fotogrāfu un videogrāfu asociācijā (LKFVA) var pieteikties profesionāli kāzu fotogrāfi, kuri atbilst šādiem atlases kritērijiem:

1. pretendents var iesniegt fotogrāfijas, kas apliecina viņa profesionalitāti un augstu darba kvalitāti;
2. pretendents ir nofotografējis vismaz 20 kāzas. Valde var pieļaut izņēmumus, ja ir īpaši nopelni – uzvaras konkursos un tamlīdzīgi;
3. pretendentam ir sava mājaslapa vai publisks profils kādā no sociāliem tīkliem, kurā ir pieejams portfolio un norādīta aktuāla kontaktinformācija.

Kas jādara, lai kļūtu par LKFVA biedru?
Pretendentam elektroniski jāiesniedz LKFVA valdes izvērtēšanai 60 fotogrāfijas (3 bildes no katrām kāzām), kā arī 500-1000 fotogrāfijas no vienām kāzām, kas raksturo pilnu kāzu dienu.

Iesniegtajām fotogrāfijām jābūt ievietotām lejupielādēšanai savā vai starpnieka serverī *.jpg formātā ar EXIF datiem (garāka mala – 1200px). Fotogrāfijās ir jābūt atspoguļotām dažādām kāzu norises fāzēm, kā arī jāatklāj pretendenta tehnisko nodrošinājumu, mākslinieciskās spējas, prasmi izmantot fototehniku un pēcapstrādes iemaņas.

Papildus uz valdes e-pastu [email protected] jānosūta šāda informācija:
a) Pretendenta biogrāfija jeb informācija par savu līdzšinējo darbību, dalību citās profesionālās organizācijās, kā arī nozarē saņemtajiem apbalvojumiem;
b) Izmantotās fototehnikas apraksts.

Vērtēšanai nosūtāmajās fotogrāfijās ir jābūt atspoguļotām kāzu norises dažādām fāzēm no līgavas gatavošanās līdz mičošanai un jāparāda pretendenta mākslinieciskās spējas, tehnisko nodrošinājumu, prasmi izmantot fototehnikas iespējas, fotogrāfiju pēcapstrādes iemaņas.

Pretendentu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā valde pieņem lēmumu par pretendenta virzīšanu otrajai kārtai vai atteikšanos uzņemt LKFVA. Otrajā kārtā pretendenta atbilstību izvērtē īpaša žūrija, kuras sastāvā ir LKFVA prezidenta atlasīti trīs LKFVA biedri. Žūrijas vērtējumam ir konsultatīvs raksturs, galīgo lēmumu pieņem LKFVA valde.

Valde 30 dienu laikā kopš pieteikuma saņemšanas paziņo pretendentam savu lēmumu. Ja lēmums ir pozitīvs, pretendentam jāpārskaita iestāšanās maksa 7EUR apmērā un biedra nauda. Biedra nauda ir 5 eiro mēnesī, un jaunajam biedram jāsamaksā uz priekšu par visiem mēnešiem līdz tekošā gada beigām. Kopēja gada maksa sastāda 60 EUR.

Rīgā, 2024.gada 04.martā