×

Latvijas Kāzu Videogrāfu uzņemšanas kārtība

Uzņemšanai Latvijas Kāzu fotogrāfu un videogrāfu asociācijā (LKFVA) var pieteikties profesionāli kāzu videogrāfi, kuri atbilst šādiem atlases kritērijiem:

1. pretendents var iesniegt video, kas apliecina viņa profesionalitāti un augstu darba kvalitāti;
2. pretendents ir nofilmējis vismaz 10 kāzas;
3. pretendentam ir sava mājaslapa vai publisks profils kādā no sociāliem tīkliem, kurā ir pieejams portfolio un norādīta aktuāla kontaktinformācija.

Kas jādara, lai kļūtu par LKFVA biedru?
Pretendentam elektroniski ielādējot savā vai starpnieka serverī (youtube.com, vimeo.com) jānogādā e-pastu [email protected] elektroniskas saites veidā LKFVA vērtēšanas komisijai 10 kāzu video no 10 kāzām, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1. katrs video vismaz 3 min garumā, taču ne vairāk par 30 min;
2. Full HD 1080×1920 vai augstākas kvalitātes izšķirtspējā;
3. atbilst mūsdienu mākslinieciskajai izpratnei un tehniskajam izpildījumam.

Papildus uz valdes e-pastu [email protected] jānosūta šāda informācija:
pretendenta biogrāfija jeb informācija par savu darbību, dalību citās profesionālās organizācijās, kā arī informācija par apbalvojumiem videogrāfijas jomā;
izmantojamās fototehnikas apraksts.

Vērtēšanai nosūtītajos video ir jābūt atspoguļotām kāzu norises dažādām fāzēm, piemēram, no līgavas gatavošanās līdz mičošanai, un jāparāda pretendenta mākslinieciskās spējas, tehnisko nodrošinājumu, prasmi izmantot videotehnikas iespējas, video pēcapstrādes un montāžas iemaņas, krāsu korekciju.

Pretendentu vērtēšana notiek vienā kārtā un to veic vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Latvijā atpazīstami videogrāfi – Riverside films un Vividmar.

Vērtēšanas komisija 30 dienu laikā kopš pieteikuma saņemšanas, pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu vai atteikšanos uzņemt LKFVA un rakstiski nosūta savu lēmumu pretendentam. Ja lēmums ir pozitīvs, pretendentam ir jāpārskaita iestāšanās maksa 10EUR apmērā un biedra nauda. Biedru gada maksa sastāda 60EUR.

Rīgā, 2024.gada 04.martā

LKFVA videogrāfu vērtēšanas komisija:
Riverside films, Vividmar