×
Mārcis Šēners filmmaker
Kāzu Videogrāfs

+371 26492466
info@marcisseners.com
https://en.marcisseners.com/

Par Videogrāfu

Congratulations on your upcoming wedding!

As you plan for your big day, you want to ensure that you capture all the precious memories and emotions that come with it. That’s where a professional wedding videographer comes in.

Don’t miss out on the opportunity to capture your wedding day in all its glory.

Contact us today to learn more about our services and how we can help you create a wedding video that you’ll cherish for a lifetime.

Pārbaudīt videogrāfa pieejamību

Interesants Fakts:

Šķiet, ka izmaksas ir pārāk lielas? Vidēji LKFVA fotogrāfs vienu kāzu fotogrāfiju radīšanai un apstrādei velta 5 pilnas darba dienas. Videogrāfs pat līdz 10 pilnām darba dienām. Sava uzņēmuma uzturēšana (nodokļi, grāmatvedība, izglītība, inventāra iegāde u.tml.) vienam LKFVA fotogrāfam vidēji izmaksā 5 tūkstošus eiro gadā.